top of page
Pink Fashion

Конфіденційність інтернет магазину взуття Leader Style

Загальні положення
Ця політика щодо обробки особистих даних складається в суворій відповідності до вимог законодавства України, зокрема, Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 (надалі – “Закон”). та визначає процедуру обробки персональних даних та заходів для забезпечення безпеки персональних даних ФОП Когут Анастасія Іванівна (далі-оператор).

Оператор ставить свою найважливішу мету та умову для своєї діяльності для спостереження за правами та свободами людини та громадянина при обробці його особистих даних, включаючи захист прав на непорушність приватного життя, особистих та сімейних таємниць.
Реальна політика оператора щодо обробки персональних даних (далі - політика) застосовується до всієї інформації, яку оператор може отримати про відвідувачів веб -сайту https://www.leaderstyle.top.

Основні поняття, що використовуються в політиці
Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою комп’ютерного обладнання;
Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);
Веб-сайт-набір графічних та інформаційних матеріалів, а також комп'ютерні програми та бази даних, які забезпечують їх доступність в Інтернеті за мережевою адресою https://www.leaderstyle.top;
Інформаційна система персональних даних - це набір персональних даних, що містяться в базах даних, та забезпечення їх обробки інформаційних технологій та технічних засобів;
Деперсоналізація персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належності персональних даних до певного користувача чи іншого предмета персональних даних;
Обробка персональних даних - будь -яка дія (операція) або набір дій (операцій), що виконуються за допомогою засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміни), вилучення, вилучення, використання вилучення, передача (розподіл, забезпечення, доступ), деперсоналізація, блокування, видалення, знищення персональних даних;
Оператор - державний орган, муніципальний орган, юридичний чи індивід, незалежно або разом з іншими особами, що організовують та (або) обробки персональних даних, а також визначення мети обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, діям ( операції) виконуються з персональними даними;
Особисті дані-будь-яка інформація, пов’язана безпосередньо чи опосередковано з певним або визначеним користувачем веб-сайту https://www.leaderstyle.top;
Користувач-будь-який відвідувач веб-сайту https://www.leaderstyle.top;
Надання персональних даних - дії, спрямовані на розкриття особистих даних конкретній особі або певному колі осіб;
Розподіл особистих даних-будь-які дії, спрямовані на розкриття персональних даних до невизначеного кола осіб (передача персональних даних) або ознайомлення з персональними даними про необмежену кількість осіб, включаючи публікацію персональних даних у ЗМІ, проживання в інформації та телекомунікаційні мережі або надання доступу до персональних даних будь -яким іншим способом;
Перехресна передача персональних даних - передача особистих даних на територію іноземної держави повноважній іноземній, іноземній іноземній чи іноземній юридичній сутності;
Знищення персональних даних - це будь -які дії, внаслідок чого персональні дані безповоротно знищуються завдяки неможливості подальшого відновлення вмісту персональних даних у системі інформаційної системи персональних даних та (або) результатом яких матеріальних носіїв персональних даних знищені.

Оператор може обробити наступні особисті дані користувача
Прізвище ім'я по батькові;
Електронна адреса;
Номери телефонів;
Фото;
Також на сайті є колекція та обробка безособових даних про відвідувачів (включаючи файли "cookie") за допомогою послуг Інтернет -статистики (Meteric Yandex та Google Analytics та інші).
Наведені вище дані в тексті політики об'єднуються загальною концепцією персональних даних.

Цілі обробки особистих даних
Мета обробки персональних даних користувача - інформувати користувача, надсилаючи електронні листи; інформування користувача через телефонні дзвінки.
Оператор також має право надсилати сповіщення користувачеві про нові продукти та послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитись від отримання інформаційних повідомлень, надсилаючи оператору лист до електронної адреси  leader.styleshop@gmail.com, позначений "відмова від повідомлень про нові продукти та послуги та спеціальні пропозиції".

bottom of page